Trang chủ|Tuyển sinh|Đào tạo|Hành chính quản trị|Bộ môn|Thư viện|Đoàn TNCS HCM |BDVH |Cựu học sinh
   
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN CẢ 3 KHỐI
10/05/2020

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN CẢ 3 KHỐI

Bắt đầu từ tuần 11/5/2020

 BUỔI CHIỀU

TK ZOOM 1

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Ca 3

 13:30÷15:00

CÔNG NGHỆ

 

Các lớp Khối 12: Toán, Tin, Lý, Hóa, Sinh, Văn.

 

GV: Thầy Duy Anh.

Bắt đầu từ ngày 18/5.

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

 

 Các lớp Khối 11: Toán, Tin, Lý, Hóa, Sinh.

 

GV: Thầy Khánh Thông

 

Bắt đầu từ ngày 19/5.

 

 

 

CÔNG NGHỆ

 

Các lớp Khối 11: Toán, Tin, Lý, Hóa, Sinh.

 

GV: Thầy Trọng Minh.

Bắt đầu từ ngày 15/5. 

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

 

 Các lớp Khối 11:

Văn, Anh, KC1, KC2, KC3.

 

GV: Thầy Khánh Thông.

 

Bắt đầu từ ngày 16/5.

 

Ca 4

15:10÷16:40

CÔNG NGHỆ

 

Các lớp Khối 12: Anh, KC1, KC2, KC3, KC4.

 

GV: Thầy Duy Anh.

Bắt đầu từ ngày 18/5.

 

 

CÔNG NGHỆ

 

Các lớp Khối 11: Văn, Anh, KC1, KC2, KC3.

 

GV: Thầy Trọng Minh.

Bắt đầu từ ngày 15/5. 

 

TK ZOOM 2

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Ca 3

 

13:30÷15:00

 GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

 

 Các lớp Khối 10: KC1; KC2; KC3.

GV: Thầy Khánh Thông

Bắt đầu từ ngày 18/5.

 

Các lớp Khối 10: Toán, Tin, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh.

GV: Thầy Hồng Quang.

Bắt đầu từ ngày 25/5.

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

 

 Các lớp Khối 12: Toán, Tin, Lý, Hóa, Sinh Văn.

 

GV: Thầy Hồng Quang.

 

Bắt đầu từ ngày 12/5.

 

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

 

 Các lớp Khối 10: KC1; KC2; KC3.

GV: Thầy Khánh Thông

Bắt đầu từ ngày 20/5.

 

Các lớp Khối 10: Toán, Tin, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh.

GV: Thầy Hồng Quang.

Bắt đầu từ ngày 27/5. 

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

 

 Các lớp Khối 12: Anh, KC1, KC2, KC3, KC4.

 

GV: Thầy Hồng Quang. 

 

Bắt đầu từ ngày 14/5.

 

CÔNG NGHỆ

 

Các lớp Khối 10: Toán, Tin, Lý, Hóa, Sinh.

 

GV: Thầy Tấn Trường.

Bắt đầu từ ngày 15/5. 

 

Ca 4

 

15:10÷16:40

CÔNG NGHỆ

 

Các lớp Khối 10: Văn, Anh, KC1, KC2, KC3.

 

GV: Thầy Tấn Trường.

Bắt đầu từ ngày 15/5. 

 

 

 

Cập nhật ( 13/05/2020 )
 
< Trước   Tiếp >
Trường Phổ Thông Năng Khiếu TP.HCM © 2006
153 Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84)-8-38533703 - (+84)-8-38533704 Fax : (+84)-8-39572466