Trang chủ|Tuyển sinh|Đào tạo|Hành chính quản trị|Bộ môn|Thư viện|Đoàn TNCS HCM |BDVH |Cựu học sinh
   
Tài liệu học tập học kỳ II năm học 2019-2020
22/04/2020
Đây là tài liệu học tập Học kỳ II năm học 2019-2020 để học sinh tự học. Học sinh lớp 12 có thể theo dõi các buổi hướng dẫn học tập của các thầy cô. Học sinh lớp 10, 11 chủ động tự học và liên hệ các GV bộ môn để được hướng dẫn.
Link tài liệu các môn Anh văn, Vật lý (cả 3 khối), Lịch sử 10 và Sinh học 11.
 
Tài liệu Anh văn 10: https://drive.google.com/open?id=1-nZi8Y2zRxGnO6GJN1z0B9h6pi8L3ndR
Tài liệu Lịch sử 10: https://drive.google.com/open?id=1dCR5fU7ZBo58ENvB3nMahc7uo1FEQBoP
Tài liệu Vật lý 10: https://drive.google.com/open?id=1K3wPj7HP2FTASsiChppvQi9RfYaZZP16
Tài liệu Anh văn 11: https://drive.google.com/open?id=1VEvgFsOse27GCHiybEIuyxnZcBvy2tp9
Tài liệu Sinh học 11: https://drive.google.com/open?id=1YDilityTh5BxkLkPfFFMBzyiYAsS0M4k
Tài liệu Vật lý 11: https://drive.google.com/open?id=1LF4Mtskn3wuXvQ2hVZG1hiHvnQDBg-_p
Tài liệu Anh văn 12: https://drive.google.com/open?id=1s-QakLw8kuPQFmato2sK1RK5ims1LtDY
Tài liệu Vật lý 12: https://drive.google.com/open?id=1po09uQ0Abw_ffPdCXg9d_G6oIOS4NDdZ

Cập nhận ngày 23/4:
Tài liệu Địa lý 10: https://drive.google.com/open?id=1ehRaqyzI5EkPUA3o1dYm7-kb0PS0yFDQ
Tài liệu Địa lý 12: https://drive.google.com/open?id=1Yn7GGHjCujuHETk0LyXDwBw25tj-TCLS
Tài liệu Toán 10: https://drive.google.com/open?id=1FQUbMej97xC_c01Y2jzHdGiX1ELRHh63
 
Cập nhật ngày 27/4
Câu hỏi lịch sử 10: https://drive.google.com/open?id=1V6d464NlzDieI-VgsV9nsUh-2aBPEJqW
Anh văn 10,Unit 7: https://drive.google.com/open?id=1HjZJ77KUhpkSrKvS-VOs2kHx9Dq0ZIoO
Đề luyện THPT tiếng Anh: https://drive.google.com/open?id=1T5we1svJsVHj7ULnCtXiDnbyOUMidRn7   
 
Tài liệu các môn khác, các khối khác sẽ tiếp tục được cập nhật.

Cập nhật ( 27/04/2020 )
 
Trường Phổ Thông Năng Khiếu TP.HCM © 2006
153 Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84)-8-38533703 - (+84)-8-38533704 Fax : (+84)-8-39572466