Trang chủ|Tuyển sinh|Đào tạo|Hành chính quản trị|Bộ môn|Thư viện|Đoàn TNCS HCM |BDVH |Cựu học sinh
   
THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT NĂM HỌC 2018-2019
26/11/2018

Thực hiện quy chế thi khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thông tư số 32/2017/TT-BGDĐT ngày 19/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và văn bản 3521/BGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2018-2019, Trường Phổ Thông Năng Khiếu (PTNK) triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và tổ chức cuộc thi KHKT dành cho học sinh năm học 2018-2019 như sau: thong_bao_to_chu_thi_khkt_truongptnk2018-2019

1. Phiếu đăng kí dự thi KHKT: phieu_dang_ki_thi_khkt

2. Mẫu báo cáo KHKT: mau_ban_bao_cao

3. Mẫu trang 1: mau_trang1

 

Cập nhật ( 27/11/2018 )
 
< Trước   Tiếp >
Trường Phổ Thông Năng Khiếu TP.HCM © 2006
153 Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84)-8-38533703 - (+84)-8-38533704 Fax : (+84)-8-39572466