Trang chủ|Tuyển sinh|Đào tạo|Hành chính quản trị|Bộ môn|Thư viện|Đoàn TNCS HCM |BDVH |Cựu học sinh
   
KẾT QUẢ PHÚC KHẢO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2018-2019
03/07/2018

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2018-2019. XEM FILE Ket_Qua_Phuc_Khao_TS2018

KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN PHÚC KHẢO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2018-2019. XEM FILE ket_Qua_Trung_Tuyen_Phuc_Khao_TS2018

Cập nhật ( 03/07/2018 )
 
< Trước   Tiếp >
Trường Phổ Thông Năng Khiếu TP.HCM © 2006
153 Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84)-8-38533703 - (+84)-8-38533704 Fax : (+84)-8-39572466