Trang chủ|Tuyển sinh|Đào tạo|Hành chính quản trị|Bộ môn|Thư viện|Đoàn TNCS HCM |BDVH |Cựu học sinh
   

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU

 

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT (2018)

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ (2011)

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA (2005)

BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (2003, 2007)

CỜ THI ĐUA CHÍNH PHỦ (2010, 2016)

CỜ THI ĐUA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (2004, 2009, 2016, 2017, 2020)

 

 THÀNH TÍCH HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2019 – 2020

 

GIẢI QUỐC TẾ:

NGUYỄN MẠC NAM TRUNG, HUY CHƯƠNG BẠC OLYMPIC TOÁN HỌC QUỐC TẾ (IMO) 2020.

 

GIẢI HỌC SINH GIỎI CẤP QUỐC GIA:

52 GIẢI (2 GIẢI NHẤT, 14 GIẢI NHÌ, 18 GIẢI BA, 18 GIẢI KHUYẾN KHÍCH):

   + TOÁN HỌC 8 GIẢI (1 GIẢI NHẤT, 3 GIẢI NHÌ, 1 GIẢI BA VÀ 3 GIẢI KHUYẾN KHÍCH);

   + TIN HỌC 7 GIẢI (3 GIẢI NHÌ, 3 GIẢI BA VÀ 1 GIẢI KHUYẾN KHÍCH);

   + VẬT LÝ 9 GIẢI (1 GIẢI NHÌ, 5 GIẢI BA VÀ 3 GIẢI KHUYẾN KHÍCH);

   + HÓA HỌC 7 GIẢI (2 GIẢI NHÌ, 3 GIẢI BA VÀ 2 GIẢI KHUYẾN KHÍCH);

   + SINH HỌC 7 GIẢI (1 GIẢI NHẤT, 1 GIẢI NHÌ, 3 GIẢI BA VÀ 2 GIẢI KHUYẾN KHÍCH);

   + NGỮ VĂN 4 GIẢI (1 GIẢI NHÌ, 2 GIẢI BA VÀ 1 GIẢI KHUYẾN KHÍCH);

   + TIẾNG ANH 10 GIẢI (3 GIẢI NHÌ, 1 GIẢI BA VÀ 6 GIẢI KHUYẾN KHÍCH).

 

GIẢI HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: 

140 GIẢI (56 GIẢI NHẤT, 46 GIẢI NHÌ VÀ 38 GIẢI BA). CÓ 02 THỦ KHOA Ở CÁC MÔN SINH HỌC VÀ VẬT LÝ.

 

 
Trường Phổ Thông Năng Khiếu TP.HCM © 2006
153 Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84)-8-38533703 - (+84)-8-38533704 Fax : (+84)-8-39572466