Trang chủ|Tuyển sinh|Đào tạo|Hành chính quản trị|Bộ môn|Thư viện|Đoàn TNCS HCM |BDVH |Cựu học sinh
   

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU

    

 

-                   HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 1 (2018)

-                   HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 2 (2011) 

-                   HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 3 (2005)

-                   CỜ THI ĐUA CHÍNH PHỦ (2010, 2016)

-                   BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (2003, 2008)

-                   CỜ THI ĐUA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (2016)

 

THÀNH TÍCH NĂM HỌC 2017 – 2018

GIẢI QUỐC TẾ:

-          HOÀNG XUÂN NHẬT – HUY CHƯƠNG BẠC OLYMPIC TIN HỌC QUỐC TẾ (IOI) 2018 TẠI NHẬT BẢN.

-          HOÀNG XUÂN NHẬT – HUY CHƯƠNG BẠC OLYMPIC TIN HỌC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG (APIO) 2018.

GIẢI HỌC SINH GIỎI CẤP QUỐC GIA:

55 GIẢI (3 GIẢI NHẤT,17 GIẢI NHÌ, 16 GIẢI BA, 19 GIẢI KHUYẾN KHÍCH).

   + TOÁN HỌC 10 GIẢI (1 GIẢI NHẤT, 4 GIẢI NHÌ, 2 GIẢI BA, 3 GIẢI KHUYẾN KHÍCH);

   + TIN HỌC 9 GIẢI (5 GIẢI NHÌ, 3 GIẢI BA, 1 GIẢI KHUYẾN KHÍCH);

   + VẬT LÝ 9 GIẢI (1 GIẢI NHẤT, 3 GIẢI BA, 5 GIẢI KHUYẾN KHÍCH);

   + HÓA HỌC 4 GIẢI (1 GIẢI NHÌ, 3 GIẢI KHUYẾN KHÍCH);

   + SINH HỌC 7 GIẢI (4 GIẢI BA, 3 GIẢI KHUYẾN KHÍCH);

   + NGỮ VĂN 6 GIẢI (1 GIẢI NHÌ, 2 GIẢI BA, 3 GIẢI KHUYẾN KHÍCH);

   + TIẾNG ANH 10 GIẢI (1 GIẢI NHẤT, 6 GIẢI NHÌ, 2 GIẢI BA, 1 GIẢI KHUYẾN KHÍCH).

GIẢI CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP QUỐC CẤP GIA:

4 GIẢI BA (TIN HỌC, SINH HỌC, KHOA HỌC XÃ HỘI HÀNH VI).

GIẢI HỌC SINH GIỎI CẤP TP. HỒ CHÍ MINH:

140 GIẢI (46 GIẢI NHẤT, 51 GIẢI NHÌ, 43 GIẢI BA).

GIẢI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4:

37 HUY CHƯƠNG  (14 HC VÀNG, 13 HC BẠC, 10 HC ĐỒNG).

 

 

 
Trường Phổ Thông Năng Khiếu TP.HCM © 2006
153 Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại : (+84)-8-38533703 - (+84)-8-38533704 Fax : (+84)-8-39572466